Polscy Adwokaci

W naszej kancelarii prawnej mogą Państwo skorzystać z porad z zakresu prawa karnego oraz prawa pracy. Specjalizujemy się w dwóch gałęziach prawa, dlatego też mamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw objętych ich zakresem.

„Szukam adwokata, który będzie bronił mnie przed sądem w sprawie z zakresu prawa karnego. Czy zajmą się Państwo moją sprawą?“ – w odpowiedzi na liczne zapytania potwierdzamy: TAK, prawo karne jest obszarem prawa, którym się zajmujemy.

W ramach prawa karnego prowadzimy działania obejmujące:
– obronę oskarżonego w trakcie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję bądź prokuraturę
– obronę oskrżonego w trakcie procesu sądowego,
– starania o warunkowe przedterminowe zwolnienie i o odroczenie wykonania kary,
– reprezentację osób pokrzywdzonych w trakcie postępowania przygotowawczego,
– reprezentację osób pokrzywdzonych w trakcie procesu sądowego jako oskarżyciel posiłkowy

Niejednokrotnie prowadziliśmy sprawy związane z wypadkami drogowymi (analizowaliśmy opinie biegłych, rekonstruowaliśmy zdarzenia itp.), a także zajmowaliśmy się sprawami związanymi z pobiciami, rozbojami czy zabójstwami. Nasza kancelaria prawna zajmuje się również sprawami z zakresu prawa karnego gospodarczego.
Należąca do nas spółka adwokacka oferuje Państwu również porady z zakresu prawa pracy. W ich ramach:
– opiniujemy umowy o pracę,
– przygotowujemy kontrakty managerskie, regulaminy pracy i wynagradzania pracowników,
– tworzymy umowy o zakazie konkurencji,
– doradzamy, jak przygotować umowy o dzieło i umowy zlecenia dla podwykonawców.

Wiemy, że każdy skuteczny adwokat zajmujący się prawem pracy nie świadczy jedynie porad, dlatego przyjmujemy także zlecenia reprezentowania pracodwacy lub pracownika przed sądem w trakcie postępowań dotyczących:
– sporów dotyczących stosunku pracy,
– spraw związanych z wynagrodzeniem, stosowaniem kar porządkowych, ekwiwalentów itp.,
– sporów dotyczących czasu pracy,
– odszkodowań za wypadki w czasie pracy,
– zwolnień grupowych,
– wypłat odpraw dla zwolnionych pracowników.